Mohamed Yusof, Mohd Faiz, and Nurhanani Romli. 2019. “APLIKASI PROGRAM ATLAS.TI DALAM PENYELIDIKAN KUALITATIF PENGAJIAN PASCASISWAZAH BIDANG PENGAJIAN ISLAM: SUATU CADANGAN AWAL”. Al-Hikmah 11 (1), 3-21. https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/332.