Mohamad Japeri, Mohd, Abu Mohamad, and Khazri Osman. 2022. “PENAGIHAN DADAH DALAM KALANGAN BELIA DAN IMPAKNYA TERHADAP PSIKOLOGI IBU BAPA”. Al-Hikmah 14 (1), 21-36. https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/474.