Abdul Jalil, Siti Jamiaah, Rozmi Ismail, Yusmini Md Yusoff, Fariza Md. Sham, and Juwairiah Hassan. 2023. “PERANAN PROGRAM KEAGAMAAN TERHADAP KEBIMBANGAN DAN KEMURUNGAN DALAM KALANGAN BANDUAN WANITA”. Al-Hikmah 15 (1), 78-103. https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/499.