Mohamed, H. A.-B., Basir, S. A., Mohd Zainol, N. A., Mohamad, M. H. and Hamid, N. S. (2021) “CABARAN KELESTARIAN PELAKSANAAN PIAWAIAN MS 1900 (SISTEM PENGURUSAN KUALITI BERASASKAN SYARIAH) DI SEBUAH KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA”, Al-Hikmah, 13(2), pp. 35-61. Available at: https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/460 (Accessed: 22June2024).