[1]
M. F. Mohamed Yusof and N. Romli, “APLIKASI PROGRAM ATLAS.TI DALAM PENYELIDIKAN KUALITATIF PENGAJIAN PASCASISWAZAH BIDANG PENGAJIAN ISLAM: SUATU CADANGAN AWAL”, HIKM, vol. 11, no. 1, pp. 3-21, Jun. 2019.