[1]
H. A.-B. Mohamed, S. A. Basir, N. A. Mohd Zainol, M. H. Mohamad, and N. S. Hamid, “CABARAN KELESTARIAN PELAKSANAAN PIAWAIAN MS 1900 (SISTEM PENGURUSAN KUALITI BERASASKAN SYARIAH) DI SEBUAH KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA”, HIKM, vol. 13, no. 2, pp. 35-61, Dec. 2021.