[1]
M. Mohamad Japeri, A. Mohamad, and K. Osman, “PENAGIHAN DADAH DALAM KALANGAN BELIA DAN IMPAKNYA TERHADAP PSIKOLOGI IBU BAPA”, HIKM, vol. 14, no. 1, pp. 21-36, Jun. 2022.