[1]
S. J. Abdul Jalil, R. Ismail, Y. Md Yusoff, F. Md. Sham, and J. Hassan, “PERANAN PROGRAM KEAGAMAAN TERHADAP KEBIMBANGAN DAN KEMURUNGAN DALAM KALANGAN BANDUAN WANITA”, HIKM, vol. 15, no. 1, pp. 78-103, Jun. 2023.