Mohamed, H. A.-B., S. A. Basir, N. A. Mohd Zainol, M. H. Mohamad, and N. S. Hamid. “CABARAN KELESTARIAN PELAKSANAAN PIAWAIAN MS 1900 (SISTEM PENGURUSAN KUALITI BERASASKAN SYARIAH) DI SEBUAH KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA”. Al-Hikmah, Vol. 13, no. 2, Dec. 2021, pp. 35-61, https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/460.