Mohamed, Hasan Al-Banna, Siti Arni Basir, Noor Azmi Mohd Zainol, Mohd Hamran Mohamad, and Norashikin Sahol Hamid. “CABARAN KELESTARIAN PELAKSANAAN PIAWAIAN MS 1900 (SISTEM PENGURUSAN KUALITI BERASASKAN SYARIAH) DI SEBUAH KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA”. Al-Hikmah 13, no. 2 (December 30, 2021): 35-61. Accessed July 25, 2024. https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/460.