1.
Mohamed HA-B, Basir SA, Mohd Zainol NA, Mohamad MH, Hamid NS. CABARAN KELESTARIAN PELAKSANAAN PIAWAIAN MS 1900 (SISTEM PENGURUSAN KUALITI BERASASKAN SYARIAH) DI SEBUAH KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA. HIKM [Internet]. 30Dec.2021 [cited 26Sep.2023];13(2):35-1. Available from: https://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/article/view/460