Peranan Pengurusan Masjid Dan Ahli Jemaah Dalam Mengimarahkan Institusi Masjid Pasca Wabak Covid-19: Satu Sorotan

Mohd Ridhuwan Remly, Siti Nor Azimah Sabaruddin, Nur Kamilah Kamaruddin, Nik Nurul Akmal Ab Alim, Muhd Najib Abdul Kadir, Fadlan Mohd Othman, Hamdi Ishak

Abstract


Masjid merupakan sebuah tempat berkumpulnya masyarakat umat Islam sama ada untuk menunaikan ibadah ataupun urusan-urusan lain yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Pada asasnya umat Islam berkumpul di masjid sekurang-kurangnya lima kali sehari iaitu pada waktu solat berjemaah. Namun pada hari, dunia dikejutkan dengan penyebaran pandemik COVID-19. Penyebaran wabak ini turut menjejaskan aktiviti pengimarahan institusi masjid. Kehadiran jemaah di masjid pada hari ini bergantung sepenuhnya kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib. Artikel ini bertujuan untuk memperincikan peranan serta tanggungjawab yang perlu diambil oleh pihak pengurusan masjid serta peranan ahli jemaah dalam menghadapi wabak COVID 19 supaya institusi masjid sentiasa diimarahkan seterusnya selamat dikunjungi oleh para jemaah. Kajian ini adalah kajian kualitatif yang menggunakan reka bentuk analisis kandungan. Data dikumpulkan daripada analisis dokumen ke atas situasi semasa COVID-19 serta SOP yang dikeluarkan oleh pihak KKM dan diaplikasikan di institusi masjid kemudiannya dianalisis secara deskriptif. Dapatan kajian menunjukkan institusi masjid terus diimarahkan walaupun dengan SOP yang telah ditetapkan. Pihak pengurusan masjid dan ahli jemaah perlu mematuhi segala SOP dikeluarkan oleh pihak berwajib untuk memastikan syiar terbesar umat Islam ini terus diimarah walaupun pandemik COVID-19 ini masih belum pulih sepenuhnya.

 

The mosque is a gathering place for the Muslim community either to perform worship or other matters related to daily life. Basically, Muslims gather in the mosque at least five times a day during congregational prayers. Yet on the day, the world was shocked by the spread of the COVID-19 pandemic. The spread of this epidemic also affected the activities of the mosque institution. The presence of the congregation at the mosque today depends entirely on the SOP that has been set by the authorities. This article aims to detail the role and responsibilities that need to be taken by the management of the mosque as well as the role of congregation members in dealing with the COVID 19 epidemic so that the mosque institution is always enraged and safe to be visited by the congregation. This study is a qualitative study that uses a content analysis design. Data collected from document analysis on the current situation of COVID-19 as well as SOP issued by the KKM and applied in mosque institutions were then analyzed descriptively. The findings of the study show that the mosque institution continues to be enraged even with the SOP that has been set. The management of the mosque and members of the congregation must comply with all SOP issued by the authorities to ensure that the biggest message of the Muslims continues to be enraged even though the COVID-19 pandemic has not yet fully recovered.


Full Text:

PDF

References


Abd Rahman Hasan Hanbakah.1995. Ibtila ͨal-Iradāh bi al-Imān wa al-Islām wa al-Ibadāh. Damshiq: Dār al-Qalām.

Abdul Rashid Abdul Aziz, Nurhafizah Mohd Sukor dan Nor Hamizah Ab Razak. 2020. Wabak COVID-19: Pengurusan Aspek Kesihatan Mental Semasa Norma Baharu. International Journal of Social Science Research (IJSSR) eISSN: 2710-6276, Vol. 2 No. 4 December 2020. Journal website: http://myjms.mohe.gov.my/index.php/ijssr.

Berita Harian. 26 Januari 2020. Coronavirus: Masjid Putra ditutup untuk lawatan". Dicapai pada 8 Mac 2020.

Bernama. 12 Februari 2020.Covid-19' nama rasmi koronavirus baharu. Dicapai pada 29 Februari 2020 – melalui Harian Metro.

Bertens, K. 1979. Sejarah Filsafat Yunani. Jogjakarta: Penerbitan Yayasan Kanisius.

Bicara Dakwah Kali Ke 21: Dakwah Dalam Talian Semasa Pandemik. Anjuran Bersama: Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM), Universitas Ibnu Kholdun, Bogor dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali.

Burhanuddin Jalal, Amnah Saayah Ismail, Sayuti Ab Ghani, Muntaha Hj Salleh & Ezad Azraai Jamsari. 2020. Isu Covid-19 Dalam Kandungan Ceramah Agama Pendakwah Malaysia Di Youtube.

Firmansyah. 2021. Motivasi Belajar dan Respon Siswa terhadap Online Learning sebagai Strategi Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 3 Nombor 2. 589 –59.

Hamdan Hassan (ed.). 1980. Falsafah Takdir. Kuantan: Dewan Bahasa dan Pustaka.

http://www.astroawani.com/berita-dunia/covid-19-kini-diisytihar-pandemik-who-233375

http://www.astroawani.com/berita-malaysia/tahap-pematuhan-sop-pkpp-di-masjid-surau- memuaskan- zulkifli-250522

https://selangorkini.my/2020/03/masjid-seri-petaling-ditutup-kepada-orang-ramai/

https://www.bernama.com/bm/news.php?id=1837419. Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat akan dilaksana - Muhyiddin". Bernama. 1 Mei 2020.

https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/661933/malaysia-alami-gelombang- kedua- covid-19

https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/664769/covid-19-kes-di-masjid-seri-petaling-kluster- baharu

https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/665459/masjid-ditutup-selepas- jemaah positif-covid-19

https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/671146/covid-19-patuhi-arah- tangguh- aktiviti-di-masjid-surau

https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/05/688737/pkpb-solat-jumaat- berjemaah-di- masjid-surau-terpilih-di-zon-hijau

https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/06/700546/semua-masjid-surau-di- wilayah- persekutuan-boleh-beroperasi.

https://www.bharian.com.my/dunia/asia/2020/02/659755/arab-saudi-gantung-sementara- visa- umrah

https://www.hmetro.com.my/global/2020/03/551628/covid-19-pekarangan-kaabah-ditutup-untuk pembersihan

https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2020/03/554866/masjid-taman-seri-keranji-ditutup

https://www.hmetro.com.my/utama/2020/07/597857/kluster-sri-petaling-diisytihar-tamat metrotv

https://www.pmo.gov.my/2020/06/teks-ucapan-pelaksanaan-perintah-kawalan-pergerakan- pemulihan-pkpp/

https://www.pmo.gov.my/ms/2020/06/pm-muhyiddin-bangga-jemaah-tunai-solat-jumaat-ikut-sop/

https://www.sinarharian.com.my/article/77357/KHAS/Koronavirus/Covid-19-Kluster- tabligh- penyumbang-terbesar-kes-positif

https://www.sinarharian.com.my/article/88365/KHAS/Koronavirus/Lebih-banyak-masjid- dibuka- bagi-solat-Jumaat-fardu-mulai-esok

Humaidi Tatap Angarsa. 1979. Kuliah Akidah Lengkap. Surabaya: Penerbit PT Bina IImu.

Islam.gov.my/berita-semasa/29-bahagian-penyelidikan/2397-mesyuarat-jawatankuasa- muzakarah-khas- majlis-kebangsaan-bagi-hal-ehwal-ugama-islam-malaysia-mki- edisi- khas-pandemik- covid-19.

Luqman Bin Abdullah. 2020. Pendirian Mukmim Terhadap Virus Covid 19. Dalam Tips Menghadapi Covid 19, Panduan Menurut Perspektif Islam. Terbitan Jabatan Agama Islam Malaysia.

Mohamad Sofuan Mohamad Saleh.2021. Penutupan Masjid Di Era Pandemik Covid 19: Komitmen Masjid Terhadap Kebajikan Ummah. International Journal of Mosque, Zakat And Waqaf Management Vol. 1, No. 2, December 2021, eISSN :2682-8804.

Mohd Ridhuwan bin Remly. 2020. Cabaran dan Penambahbaikan Pengimarahan Institusi Masjid: Kajian di Masjid Bertaraf Cemerlang. UKM Bangi.

Mohd Shafiee Hamzah, Anas Mohd Yunus, Nik Nor Azeah Nik Azman, Mariam Nabilah Mohd Noor & Mohd A’tarahim Mohd Razali. 2021. Cabaran Pengimarahan Masjid Semasa Pandemik Covid 19: Kajian Kes Di Masjid Al-Rahman Pulau Perhentian. Al-Mimbar: International Journal of Mosque, Zakat And Waqaf Management Vol. 1, No. 2, December 2021, eISSN :2682-8804.

Muhamad Faisal A. dan Firdaus M. 2018. Pandangan Imam dan Pentadbir Masjid tentang Kehadiran Masyarakat ke Masjid. Jurnal Hadhari 10 (2) (2018) 205-223 ejournals.ukm.my/jhadhari. ISSN 1985-6830. eISSN 2550-2271.

MyHEALTH for life. 2020. Terbitan Edisi Khas. Cawangan Media Kesihatan Bahagian Pendidikan Kesihatan. Kementerian Kesihatan Malaysia

Nor Azlina Abd. Wahab, Norafifah Ab. Hamid, Norajila Che Man. Pemerkasaan Peranan Masjid di Malaysia Era Kontemporari. Volume 5 e-Academia Journal UiTM (http://journale-academiauitmt.edu.my/).

Norsaadah Din dan Yusni Mohamad Yusak. 2021. Hikmah Wabak COVID-19 Menghidupkan Roh Masjid Dalam Keluarga Muslim. International Journal of Mosque, Zakat And Waqaf Management Vol. 1, No. 2, December 2021, eISSN :2682-8804.

Novel Coronavirus (2019-nCoV) - Maklumat Terkini". Kementerian Kesihatan Malaysia. 8 Februari 2020. Dicapai pada 2020-02-08.

Novel Coronavirus (‎‎‎2019-nCoV)‎‎‎: situation report, 22 (Laporan). World Health Organization. 11 Februari 2020. "Q&A on coronaviruses". Pertubuhan KesihatanS edunia (WHO). Diarkib daripada yang asal pada 20 Januari 2020. Dicapai pada 27 Januari 2020.

Prevention and Treatment. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 9 August 2019. Diarkib daripada yang asal pada 15 Disember 2019. Dicapai pada 21 Januari 2020.

Qutub, al-Shahid Sayid. 2000. Tafsir Fī Zilāl al-Qurān. Jil 9. Terj. Yusoff Zaki Yacob. Kelantan: Aman Press Sdn Bhd.

Rozita Talha. 2020. Kajian Kes Impak Perintah Kawalan Pergerakan Kepada Penduduk Malaysia. Jabatan Perangkaan Negara.

Safie, Shafiza, and Zulkifli Mohamed. 2020. Pencegahan Penyakit Berjangkit (Covid 19), Kesan dan Hikmahnya Menurut Perspektif Islam. Al-Turath Journal Of Al-Quran And Al-Sunnah 5, no. 2: 49-58.

Sahlawati Abu Bakar, Zanariah Dimon & Mariam Abdul Majid. 2021. Program Imarah Masjid Dalam Kalangan Muslimat: Isu, Cabaran Dan Penyelesaian Dalam Era Pandemik. International Journal of Mosque, Zakat And Waqaf Management Vol. 1, No. 2, December 2021, eISSN :2682-8804.

Sinar Harian. 29 Januari 2020. Masjid Putra dibuka semula kepada pelawat. Dicapai pada 29 Januari 2020

Sipalan, Joseph; Holmes, Sam (25 Januari 2020). "Malaysia confirms first cases of coronavirus infection". Reuters. Diarkib daripada yang asal pada 18 Februari 2020. Dicapai pada 18 Februari 2020.

Wuhan Coronavirus: Eighth positive case in Malaysia. The Edge (dalam bahasa Inggeris). 30 Januari 2020. Dicapai pada 8 Februari 2020.

www.cdc.gov (dalam bahasa Inggeris). 2020-02-10. Diarkib daripada yang asal pada 30 January 2020. Dicapai pada 2020-02-11.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM