Impak Positif Pembelajaran al-Quran Dalam Talian Sepanjang Pandemik Covid 19

Wan Hilmi Wan Abdullah, Wan Fakhrul Razi Wan Mohamad, Mohamad Zulkifli Abdul Ghani, Mahyudin Daud

Abstract


Pembelajaran ini adalah sesuatu perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Jika sebelum ini proses pembelajaran dilaksanakan menggunakan kaedah bersemuka, namun disebabkan penularan wabak Covid-19 ini, kaedah tersebut tidak dapat dilakukan dan hanya belajar di dalam talian sahaja. Kajian ini bertujuan menganalisis impak positif pembelajaran al-Quran secara dalam talian. Metodologi kajian ini adalah reka bentuk kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen seperti artikel jurnal, prosiding dan kertas kerja. Analisis data dilakukan secara analisis kandungan menggunakan perisian Atlas t.i. Hasil kajian mendapati pembelajaran al-Quran secara dalam talian memberikan impak positif terhadap pelajar yang sering mengikuti pengajian tersebut. Impak positif tersebut ialah meningkat keyakinan pelajar untuk mempelajari al-Quran kerana tidak perlu berasa malu kerana tidak bersemuka. Ia juga menambahkan minat pelajar dalam pembelajaran sepanjang hayat (Lifelong Learning). Pelajar juga dapat belajar mengikut kadar sendiri di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Selain itu, penggunaan kos dapat dijimatkan apabila menggunakan sistem pembelajaran secara dalam talian ini. Platform ini juga dapat menjaga masa daripada terbuang begitu sahaja serta dapat diisi dengan perkara berfaedah yang memperoleh pahala kerana mempelajari al-Quran sebagai risalah agung yang dibawa oleh Nabi SAW. Implikasi kajian ini ialah pembelajaran al-Quran secara dalam talian memberikan impak positif dan pengalaman bernilai kepada pelajar yang melibatkan diri dengan aktiviti pembelajaran dan pengkajian dalam aspek kemahiran tilawah al-Quran.


Full Text:

PDF

References


Ahmad Juhairi Sibes dan Norbaizura Sani (2011), Perlaksanaan E-Pembelajaran Di Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan Dan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknologi Malaysia, Skudai.

Ahmad, A. (2016, September 27). Apa yang anda akan perolehi dari pembelajaran di atas talian? Rencana - GPS Bestari. https://www.gpsbestari.com/artikel/rencana/apa-yang-anda-akan-perolehi-daripembelajaran-di-atas-talian-1.566600

Amanina, N., Hamid, A., Jasmy, M., & Rahman, A. (2021). Penerimaan Pelajar Institut Pengajian Tinggi Terhadap Pembelajaran Dalam Talian: Tinjauan Di Daerah Muallim Perak (The Acceptance of Higher Learning Institution Students Towards Online Learning: Survey in Muallim District Perak) (Vol. 3, pp. 164–173).

Anuar bin Hasini, Z. binti D. & N. bin A. (2020). Cabaran Pelaksanaan Pembelajaran Ilmu Tajwid Secara Dalam Talian Dalam Fasa PKP: Kajian Di Fakulti Pengajian Quran Dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia | USIM Research.

Baharum, A. S., Nathir, K. A. M., & Nawi, A. (2020). Persepsi Pelajar Sorof Ii (Bal1023) Terhadap Pembelajaran Dalam Talian Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (Pkpp): Satu Tinjauan. Seminar Antarabangsa Islam Dan Sains (SAIS 2020), 331–338.

Baharum, A. S., Nathir, K. A. M., & Nawi, A. (2020). Persepsi Pelajar Sorof Ii (Bal1023) Terhadap Pembelajaran Dalam Talian Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (Pkpp): Satu Tinjauan. Seminar Antarabangsa Islam Dan Sains (SAIS 2020), 331–338.

Ehwan Ngadi. (2020). COVID19: Implikasi Pengajaran dan Pembelajaran Atas Talian. Diperolehi semula melalui laman web http://usim.edu.my/COVID19implikasi-pengajaran-dan-pembelajaran-atas-talian pada 7 September 2020.

Etika Kerja UPM dan Anugerah Fellowship Naib Canselor.

European Commission (2001). “Innovation in a knowledge-driven economy”. Luxembourg:European Commission. 20 September.

Gandhi, Subash. 2001. E-Book – The future of reading and ultimate book Publishing.Journal of Educational Technology System 29(1): 49-66.

Godwin, J.R. 2003. E- Books and the tablet PC. Language Learning & Technology 7(1): 4 - 8.

Hargis, J., Cavanaugh, C., Kamali, T., & Soto, M. (2014). A Federal Higher Education iPad Mobile Learning Initiative: Triangulation of Data to Determine Early Effectiveness. Innovative Higher Education, 39 (1), 45–57.

Husin, N. (2021). Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Talian Dalam Kalangan Pelajar Program Sarjana Muda Pengajian Bahasa Al-Quran, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (Kuis). Jurnal Pengajian Islam, 14(Edisi Khas), 106–119.

Husin. 2013. Karnival Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) My3L Peringkat Zon Selatan Media: Teks Ucapan Majlis Perasmian Penutup dari Majalah Karnival Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) My3L Peringkat Zon Selatan dicapai 26 Ogos 2014.

Irsyad Al-Fatwa Siri Ke- 494 : Bolehkah Mengaji Al-Quran Secara Atas Talian (Online) Berduaan Berlainan Jantina. 15 April 2020

Ismail, A., Osman, K., & Hassan, N. H. binti. (2020). Cabaran Pengajaran Dan Pembelajaran Tasmik Hafazan Al-Quran Secara Atas Talian Sewaktu Pandemik Covid-19. Bicara Dakwah Kali Ke 21: Dakwah Dalam Talian Semasa Pandemik Covid -19, 110–116.

Jamil Abdul Aziz. 2017. Pengaruh Menghafal Al-Quran Terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik Di Roudhotul Atfal (RA) Jamiatul Qurra Cimahi. Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Vol. 2 No. 1. http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/goldenage/article/view/1357/1195

Jailani, M. S., Sutrisno, S., & Siddik, M. M. (2020). The Impact of Online Learning Policy during the Covid-19 Pandemic: An Analysis of Islamic Education. INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies, 20(2), 151–166.

Mailis, M. I., Zaini, Z. H., & Hassan, N. H. (2020). Persepsi Pelajar Kolej Universiti Islam Melaka Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Secara Atas Talian. Jurnal Kesidang, 5(1), 88–99.

Mailis, M. I., Zaini, Z. H., & Hassan, N. H. (2020). Persepsi Pelajar Kolej Universiti Islam Melaka Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Secara Atas Talian. Jurnal Kesidang, 5(1), 88–99.

Mohd Shafie, B. (2020). Pelaksanaan PdPc Dalam Talian (OLL) Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Fasa 1 Dan 2 Covid-19. Jurnal Dunia Pendidikan, 2(2), 213-221.

Mohd Yusuf Ahmad (2005), Sejarah dan kaedah pendidikan al-Quran. Kuala Lumpur: Universiti Malaya

Mohd Zulhasnan Mat, Fadli Bacho & Sharifuddin Rapin. (2019). Kesediaan Pelajar dalam M- Pembelajaran bagi Pengajaran dan Pembelajaran di Kolej Komuniti Tawau, Sabah. Politeknik & Kolej Komuniti Journal of Life Long Learning, 3(1), 103-111.

Mohd. Ismail Othman (2005). “Undang-undang Untuk Pengetua dan Guru Besar”. PTS Publishing Sdn. Bhd: Kuala Lumpur.

Mohd. Zohadie Bardaie (2002). Majlis Pelancaran Pelan Strategi UPM 2001 – 2010.

Mokhtar, N. H. (2020, April 7). Pembelajaran Atas Talian Untuk Pembelajaran Sepanjang Hayat. UTM NewsHub. https://news.utm.my/ms/2020/04/pembelajaranatas-talian-untuk-pembelajaran-sepanjang-hayat/

Muhammad Quraish Shihab, M.A. (2000), Wawasan al-Quran. Indonesia. Penerbit Mizan Khazanah Ilmu-Ilmu Islam.

Mukhid, A. (2016). Konsep Pendidikan Karakter Dalam al-Qur’an. Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam. Vol. 13No.2.

Murat, N. C., Din, R., & Alias, M. H. (2020). Kesediaan Pelajar Tingkatan 6 Menggunakan Aplikasi Mudah Alih Pendidikan. Journal of Personalized Learning.

Najmiah, O., & Zulkifli@Md. Yaakub, M. Y. (2016). Perkembangan Pengajian Tarannum Al-Quran Di Terengganu Pada Zaman Pra-Merdeka Sehingga Tahun 2014. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, 13, 105–117.

Nor Fauziana Mohd Salleh. (2020). Pandemik Coronavirus (Covid-19): Pembelajaran dan Pengajaran Secara Atas Talian Suatu Keperluan Di Malaysia. Kolej Komuniti Bentong

Nor Sahara Mesman, & Zulkarnain Abd Majid. (2021). Kajian kesediaan pelajar mengikuti pembelajaran dalam talian semasa perintah kawalan pergerakan (PKP) membendung Covid-19 Fasa 2. International Journal of Education and Pedagogy, 3(1), 195–202.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD, 1996). “Lifelong Learning for All. OECD:Paris.

Pavan Kumar, S. (2021). Impact of online learning readiness on students satisfaction in higher educational institutions. Journal of Engineering Education Transformations, 34(Special Issue), 64–70.

Raieh, R. (2021, April 20). Sekolah kembali laksanakan PdPR, ini 3 teknik yang boleh cikgu guna sepanjang kaedah itu berlangsung. Tip Mengajar - GPS Bestari. https://www.gpsbestari.com/tip/tip-mengajar/sekolah-kembali-laksanakan-pdpr-ini-3-teknik-yang-boleh-cikgu-guna-sepanjang-kaedah-itu-berlangsung-1.937384

Rasmitadila, Aliyyah, R. R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M., & Tambunan, A. R. S. (2020). The perceptions of primary school teachers of online learning during the covid-19 pandemic period: A case study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies.

Rusdi @ Rosdi, Rubani N. S. 2016. Transformasi kurikulum kolej vokasional dalam kesediaan melahirkan k-worker: satu kajian kes Kolej Vokasional Kluang. (Masters Thesis). Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Sandra Gos Lucas, Douglas A. Bernstein (2005). Teaching Psychology A Step By Step GuideLondon:Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Siti Balqis Mahlan, & Muniroh Hamat. (2020). Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Talian Semasa. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan (Special Issue), 9 (September), 14–22.

Song, D., & Bonk, C. J. (2016). Motivational factors in self-directed informal learning from online learning resources. Cogent Education, 3(1).

Song, D., & Bonk, C. J. (2016). Motivational factors in self-directed informal learning from online learning resources. Cogent Education, 3(1).

Song, S. (2012). The digital challenge for the book industry: A viewpoint of Frankfurt Book Fair. New Library World, 113(7/8), 343-350. doi: http://dx.doi.org/10.1108/03074801211244968

Umbit, A. F. & Taat, M. S. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan E- pembelajaran Dalam Kalangan Pelajar Di Institut Pendidikan guru di Sarawak. Jurnal Penyelidikan IPGK Bil.13, 1-14.

Yusnilita, N. (2020). The Impact of Online Learning: Student’s Views. ETERNAL (English Teaching Journal), 11(1).

http://ojs3.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/view/1102/846

www.upm.edu.my/website/koleksi_ucapan/2002


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM