Author Details

Ishak, Hamdi, Ketua Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah, UKM, Malaysia

  • Vol 2, No 2 (2017) - Articles
    Sumbangan Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Ibn ‘Ashur dan Relasinya dengan Tafsir al-Mishbah M. Quraysh Shihab
    Abstract  PDF