Author Details

Abdul Halim, Noor Hanisah, Calon sarjana di Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah, FPI, UKM, Malaysia