Author Details

MULING, HERITOS, Kementerian Pendidikan Malaysia

  • JPBM, VOL. 12, BIL. 2 (NOVEMBER 2022) - Articles
    MINAT DAN PERSEPSI MURID MELAYU DARIPADA KELUARGA SOSIOEKONOMI TINGGI DI SEBUAH SEKOLAH ANTARABANGSA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU (Interest and Perception Malay Student from High Socioeconomic Families at an International School Towards Malay Language Learning)
    Abstract  PDF