Author Details

KAMARUDDIN, MARNI IZZATI, Universiti Kebangsaan Malaysia

  • JPBM, VOL. 10, BIL. 2 (NOVEMBER 2020) - Articles
    PERBEZAAN TAHAP PENGETAHUAN, PENGGUNAAN, DAN PENERIMAAN GURU BAHASA MELAYU BERDASARKAN FAKTOR UMUR DAN PENGALAMAN MENGAJAR KETIKA MENGAPLIKASIKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN MAYA (Different Level of Knowledge, Use and Acceptance of Malay Language Teacher Based on the Age Factors and Teaching Experience to Teach the Virtual Learning Environment)
    Abstract  PDF