Analisa Kajian Lapangan ke atas Kecacatan Pada Bangunan Masjid Lama di Malaysia

S. Johar, A.G. Ahmad, A.I Che-Ani, N. M. Tawil, I.M.S Usman

Abstract


Kertas kerja ini membentangkan hasil analisis kajian lapangan terhadap kajian kecacatan dan kerosakan bangunan khususnya bangunan masjid lama yang diperbuat daripada kayu. Dalam amalan pemuliharaan, adalah penting untuk mengetahui jenis-jenis kecacatan dan kerosakan bangunan bagi memastikan kerja pembaikan yang diambil bersesuaian dengan kehendak dan keadaan bangunan. Dalam kajian ini, sebanyak 84 buah masjid lama dengan seni bina vernakular telah diselidiki keadaan bangunan dan masalah kecacatan serta kerosakannya. Hasil yang didapati, bangunan masjid lama ini masih berkeadaan baik walaupun sesetengahnya telah melalui transformasi penggunaan bahan baru bagi mengekalkan penggunaannya. Usaha pemuliharaan dengan menggalakkan penyelenggaraan yang berkesan amat perlu ditekankan bagi memastikan bangunan lama ini dapat terus digunakan di samping mengekalkan kesinambungan seni bina di negara ini.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.