Pendekatan Konsep Pelan Bangunan Terbuka Dalam Pembangunan Perumahan

R. Rofiei, M. Tawil, K.A. Kosman, Ismar M.S Usman

Abstract


Penulisan ini adalah bertujuan untuk memperlihat falsafah penerapan konsep pelan bangunan
terbuka (open building planning) dalam sektor perumahan sekaligus dapat menjadikan
sesebuah rumah tersebut mampu milik. Penghuni adalah sebagai pengguna yang menjadi
teras utama dalam menentukan kemudahalihan (flexibility) dalam pembangunan reka bentuk.
Seterusnya prinsip, aspek dan juga langkah dalam perlaksanaan konsep pelan bangunan
terbuka yang menjadi garis panduan berdasarkan dua aspek iaitu sosial dan teknikal turut
dibahaskan. Secara kesimpulannya, pendekatan konsep pelan terbuka dalam sektor
perumahan dapat memberikan penghuni peluang untuk menentukan citarasa perumahan
berdasarkan kehendak dan kemampuan.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.