PRODUKTIVITI DAN HUBUNGANNYA DENGAN KOMITMEN DAN KEPUASAN KERJA DALAM ORGANISASI PEMBINAAN

Muna Mohd Bookeri, Atasya Osmadi

Abstract


Pekerja merupakan sumber yang penting dalam industri pembinaan yang diperlukan untuk menghasilkan produktiviti. Pengurusan sumber manusia adalah kompleks berbanding dengan sumber-sumber lain disebabkan manusia mempunyai pelbagai sifat dan gelagat yang boleh mempengaruhi hasil produktiviti kerja. Kajian ini bertujuan mengkaji perhubungan di antara tiga pembolehubah-pembolehubah iaitu produktiviti, kepuasan dan komitmen dalam organisasi industri pembinaan. Hasil dari kajian lepas menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara komitmen dengan produktiviti dan juga terdapat hubungan yang positif antara kepuasan kerja dengan produktiviti.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.