Author Details

Thahir, M.M., Jabatan Senibina, Fakulti Kejuruteraan dan Senibina, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor. Malaysia.