Author Details

Arifin, Kadir, Profesor Madya Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran (SEEDS), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia

  • Vol 3, No 1 (2019) - Language & Heritage
    IDEA PENERAJU DALAM PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DALAM ASPEK KUALITI UDARA DALAMAN DI MALAYSIA (THE MAIN IDEA IN THE IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN THE ASPECT INDOOR AIR QUALITY IN MALAYSIA)
    Abstract  PDF