Author Details

Arifin, Kadir, School of Social, Development & Environmental Studies Faculty Of Social Sciences And Humanities Universiti Kebangsaan Malaysia

 • Vol 3, No 2 (2019) - Environment & Landscape
  BIOLOGICAL RISK AND OCCUPATIONAL SAFETY: HEALTH AMONG NURSES (RISIKO BIOLOGI DAN KESELAMATAN PEKERJAAN: KESIHATAN DI KALANGAN JURURAWAT)
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 2 (2019) - Environment & Landscape
  FACTORS CONTRIBUTING TO THE SUCCESS AND WEAKNESS OF PUBLIC PARTICIPATION IN LOCAL PLANS AT LOCAL AUTHORITY MALAYSIA: A REVIEW (FAKTOR PENYUMBANG KEPADA KEJAYAAN DAN KELEMAHAN PENGLIBATAN AWAM DALAM RANCANGAN TEMPATAN DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN MALAYSIA: SUATU ULASAN)
  Abstract  PDF
 • Vol 3, No 2 (2019) - Environment & Landscape
  PRINCIPALS AND COMMITMENT TO QUALITY MANAGEMENT IN SCHOOLS (PENGETUA DAN KOMITMEN DALAM PENGURUSAN KUALITI DI SEKOLAH)
  Abstract  PDF