Sakura Science Program 2018: Mendalami Pengalaman Program dan Polisi Berkaitan Penuaan Aktif dan Sihat di Negara Matahari Terbit

  • Siti Nor Mat
  • Norzaher Ismail
  • Syafik Taib
  • Suliana Mohd Shuib
  • Massitah Mihat
  • Mohd Rohaizat Hassan Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstract

NAMA AKTIVITI Sakura Science Program - Program Sangkutan & Pertukaran Pelajar Pasca Siswazah UKM-Niigata Universiti   PENGANJUR BERSAMA International Health Division (Public Health), Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata University, Japan   TARIKH 19/01/2018 - 31/01/2018   TEMPAT International Health Division (Public Health), Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata University, Japan
Published
2021-03-12