Journal Contact

Mailing Address

Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

Principal Contact

Dr. Mohd Faizulamri Mohd Saad
Chief Editor

Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
Malaysia 


Phone: +60 3 8921 4405
Fax: +60 3 8921 3017
Email: faizam@ukm.edu.my

Support Contact

Mohd Nazri Ahmad
Email: m_nazri@ukm.edu.my