Model Khatam al-Quran j-QAF: Pengaruh terhadap Impak Pembelajaran Murid

Mohd Hanafi Mamat, Hamdi Ishak

Abstract


Isu pembelajaran dan pencapaian al-Quran sentiasa diberi perhatian dalam sistem pendidikan kebangsaan negara. Pada tahun 2005 program j-QAF telah dilaksanakan untuk memperkasa sistem pendidikan Islam termasuklah dalam kaedah pembelajaran al-Quran. Kandungan kurikulum j-QAF mampu melahirkan murid yang dapat menguasai bacaan al-Quran dengan cemerlang. Walaupun pencapaian murid dalam pembelajaran al-Quran telah menyaksikan perubahan yang amat positif namun masih lagi belum memuaskan sedangkan kesediaan guru dalam melaksanakan aktiviti pengajaran berada di tahap yang tinggi. Kajian literatur ini bertujuan meninjau faktor-faktor pembelajaran lain yang mampu merangsang pencapaian murid. Hasil kajian mendapati, selain daripada faktor pengajaran guru, faktor-faktor pembelajaran lain turut berperanan memberi impak terhadap pencapaian murid dalam pembelajaran seperti peranan keluarga, pengaruh persekitaran dan pengaruh sikap kendiri. Unsur-unsur tersebut berupaya memberi sumbangan terhadap penguasaan murid dalam pembelajaran al-Quran.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: faizam@ukm.edu.my

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM