Metodologi Imam Abu Shamah dalam Kitab Ibraz al-Ma’ani: Tinjauan Terhadap Istidrakat ke atas Matan Shatibi

Azizul Hassan, Mohd Subhi Hussein

Abstract


Matan Shatibi adalah satu himpunan bait-bait syair yang menerangkan ilmu Qira’at secara lengkap. Oleh kerana ketinggian ilmu penyusunnya iaitu Imam al-Shatibi serta nilai ilmu yang terdapat di dalam matan tersebut maka, ia diterima baik oleh sarjana Islam dan seluruh pencinta ilmu Qiraat. Bagi mengembangkan lagi ilmu tersebut dalam kalangan penuntut ilmu, maka para sarjana Islam telah menerangkan maksud bait-bait tersebut dengan pelbagai versi, teknik, kaedah dan pendekatan berdasarkan keilmuan masing-masing. Di antara syarah Matan Shatibi yang mendapat perhatian ramai pengkaji ialah kitab Ibraz al-Maani karya Imam Abu Shamah al-Maqdisi. Justeru, artikel ini adalah tinjauan  terhadap salah satu metodologi Imam Abu Shamah yang dirintis beliau dalam menjelaskan maksud Imam al-Shatibi iaitu istidrakat terhadap lafaz-lafaz Matan Shatibi. Ia bertujuan melihat kaedah dan teknik yang digunakan beliau ketika melakukan istidrakat tersebut di samping solusi yang dicadangkan oleh beliau dalam setiap istidrakat yang dilakukan. Oleh itu, semua istidrakat dikumpul dan dianalisis mengikut kategori dan tujuan istidrakat. Kajian ini mendapati Imam Abu Shamah melakukan istidrakat terhadap matan Shatibi dalam jumlah yang banyak meliputi semua bab. Bahkan beliau sangat menitikberatkan nilai ilmiah dan etika yang tinggi ketika melakukan istidrakat tersebut.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: faizam@ukm.edu.my

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM