Sakura Science Program 2018: Mendalami Pengalaman Program dan Polisi Berkaitan Penuaan Aktif dan Sihat di Negara Matahari Terbit

Authors

  • Siti Nor Mat
  • Norzaher Ismail
  • Syafik Taib
  • Suliana Mohd Shuib
  • Massitah Mihat
  • Mohd Rohaizat Hassan Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstract

NAMA AKTIVITI

Sakura Science Program - Program Sangkutan & Pertukaran Pelajar Pasca Siswazah UKM-Niigata Universiti

 

PENGANJUR BERSAMA

International Health Division (Public Health), Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata University, Japan

 

TARIKH

19/01/2018 - 31/01/2018

 

TEMPAT

International Health Division (Public Health), Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata University, Japan

Downloads

Published

2021-03-12

How to Cite

Mat, S. N., Ismail, N., Taib, S., Mohd Shuib, S., Mihat, M., & Hassan, M. R. (2021). Sakura Science Program 2018: Mendalami Pengalaman Program dan Polisi Berkaitan Penuaan Aktif dan Sihat di Negara Matahari Terbit. International Journal of Public Health Research, 11(1). Retrieved from https://spaj.ukm.my/ijphr/index.php/ijphr/article/view/318