Tinjauan Pelaksanaan Pendidikan al-Quran Bagi Golongan Pekak Di Malaysia

Muhammad Sayuti Sabdan, Norlidah Alias, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusof, Nazean Jomhari, Nor ‘Aziah Mohd Daud, Noor Fadilah Md Aslie

Abstract


Pendidikan al-Quran merupakan satu keperluan serta tuntutan bagi manusia yang bergelar Muslim sama ada bagi golongan tipikal mahupun golongan istimewa. Golongan istimewa adalah golongan yang memiliki ketidakupayaan yang berbeza-beza dari sudut  fizikal, penglihatan, pendengaran, kognitif serta pelbagai. Bagi golongan pekak ia  mempunyai ketidakupayaan dari sudut pendengaran serta pertuturan. Ketidakupayaan pendengaran pula terbahagi kepada tiga iaitu ringan, sederhana dan teruk. Oleh itu, kajian ini lebih tertumpu pada tinjauan terhadap pelaksanaan pendidikan al-Quran bagi golongan pekak di Malaysia. Ia merangkumi badan kerajaan serta badan bukan kerajaan seperti institusi, persatuan dan sebagainya. Hasil kajian menunjukkan bahawa pelaksanaan pendidikan al-Quran bagi golongan pekak adalah berbeza-beza sama ada di peringkat sekolah, institusi, persatuan, dan sebagainya. Oleh itu, perlunya kajian yang lebih terperinci terhadap penyusunan semula pendidikan al-Quran bagi golongan istimewa khususnya bagi golongan pekak.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM