Kemasukan Islam di Sarawak Pada Zaman Pemerintahan Brooke

Azren Al Aqib Mohamad Faizal, Mohd Nazri Ahmad

Abstract


Artikel ini membahaskan tentang sejarah kemasukan Islam di Sarawak dan juga perkembangannya pada zaman pemerintahan Brooke. Ia juga bermatlamat untuk membincangkan keadaan pendidikan Islam yang dilakukan pada zaman awal kemasukan Islam dan kesannya terhadap pendidikan di Sarawak. Hasil penulisan mendapati bahawa sejak perlantikan James Brooke sebagai Gabenor, beliau telah berjaya meluaskan pengaruh politiknya denga memecahkan kesatuan yang wujud di antara masyarakat Melayu dan penduduk peribumi. Pada zaman pemerintahan beliau juga berjaya menularkan unsur-unsur Barat ke dalam kehidupan muslimin di Sarawak. Justeru itu, akhbar "Fajar Sarawak" dan Persatuan Melayu Sarawak telah berperanan sebagai "pejuang" untuk mengembalikan mereka kepada syiar Islam. Pada masa yang sama, agama Kristian juga semakin berkembang dan hal ini kerana penyebaran agama Kristian ini didorong dan dibiayaai oleh pihak pemerintah. Keadaan ini telah mendorong tokoh-tokoh ulama tempatan untuk mendirikan sekolah-sekolah agama yang lebih mementingkan pengajian Islam yang bertujuan untuk membendung fahaman-fahaman yang bercanggah dengan Islam.


Full Text:

PDF

References


Abd. Ghofur. (2015). Islam dan Politik di Brunei Darussalam

Ahmad Nasir Mohd Yusoff. (2016). Islam di Sarawak: Sejarah Awal Dan Faktor-Faktor Perkembangan Islam Di Sarawak

Coolin, N. Criswell. (1978). Rajah Charles Brooke: Monarch of All He Surveyed. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Cooper, A.M. (1968). Men of Sarawak. London: Oxford University Press.

Ghazali Basri. (1994). Kristianisasi sebagai sebuah Gerakan: Satu Tinjauan Sosiologi. Selangor: Budaya Ilmu Sdn. Bhd.

Habid’s Buhigiba Md Bustamam. (1995). “Perkembangan Islam di Sarawak, 1941-1991”. Latihan Ilmiah Tidak Diterbitkan. Bangi: UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Hashim Fauzi Yaacob. (1983). “Kedudukan Melayu Sarawak Zaman Crown Colony, 1946-1963”. Latihan Ilmiah Tidak Diterbitkan. Bangi: UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Ismail Ab Rahman [ed]. (1992). Pendidikan Islam Malaysia. Bangi: Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Juanda Jaya. (2003). “Dakwah Islamiah di Sarawak: Kajian terhadap Pengurusan Dakwah secara Berorganisasi”. Tesis Dr. Falsafah Tidak Diterbitkan. Bangi: UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Lee Thomas, Philip. (1984). Fajar Sarawak. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Masnon Hj. Ibrahim, (1989). Islam Di Brunei, Sarawak dan Sabah. Kuala Lumpur: Penerbitan Asiana

Md Amin Abdul Rahman. (2003). “Sejarah dan Perkembangan Islam di Sarawak Sebelum Merdeka” dalam Farid Mad Zain & Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad [eds]. Prosiding Nadwah Ulama Nusantara II Sumbangan Ulama dan Tokoh Agama Borneo: Ulama Penggerak Pembangunan Masyarakat. Bangi: Fakulti Pengajian Islam UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Mohd Zamro Muda & Zuliza Mohd Kusrin. (2003). “Kemasukan dan Pemakaian Undang-Undang Inggeris di Sabah dan Sarawak: Kesannya terhadap Undang-Undang Islam dan Adat” dalam Farid Mad Zain & Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad [eds]. Prosiding Nadwah Ulama Nusantara II Sumbangan Ulama dan Tokoh Agama Borneo: Ulama Penggerak Pembangunan Masyarakat. Bangi: Fakulti Pengajian Islam UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Muda @ Ismail Abd Rahman & Farah Salwani Ismail. (2003). “Peranan Ulama Sarawak dalam Perkembangan Pendidikan Islam di Sarawak” dalam Farid Mad Zain & Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad [eds]. Prosiding Nadwah Ulama Nusantara II Sumbangan Ulama dan Tokoh Agama Borneo: Ulama Penggerak Pembangunan Masyarakat. Bangi: Fakulti Pengajian Islam UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Nadwah Ulama Nusantara VIII (2018). "Sejarah Perkembangan Islam di Sarawak".

Nothcoff, Michael S. (1992). “Two Hundred Years of Anglican Mission” dalam Robert Hunt [ed]. Christianity in Malaysia. Petaling Jaya: Pelanduk Publication.

Putit Matzen. (2003). “Perkembangan Islam di Sarawak dan Majlis Islam Sarawak” dalam Farid Mad Zain & Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad [eds]. Prosiding Nadwah Ulama Nusantara II Sumbangan Ulama dan Tokoh Agama Borneo: Ulama Penggerak Pembangunan Masyarakat. Bangi: Fakulti Pengajian Islam UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Sabihah Osman, Rejim Brooke: Kesan Pelajaran Kepada Masyarakat Bumiputera.

Sabihah Osman. (1990). Perkembangan Pelajaran Bumiputera Sarawak, 1841-1941. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sanib Said. (1985). Malay Politics in Sarawak, 1946-1966: The Search for Unity and Political Ascendancy. Singapore: Oxford University Press.

Suffian Mansor. (2003). “Cabaran Perkemabangan Islam di Sarawak Zaman Pemerintahan Keluarga Brooke: Satu Kajian Umum” dalam Farid Mad Zain & Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad [eds]. Prosiding Nadwah Ulama Nusantara II Sumbangan Ulama dan Tokoh Agama Borneo: Ulama Penggerak Pembangunan Masyarakat. Bangi: Fakulti Pengajian Islam UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].

Taylor, Brian. (1983). The Anglican Church in Borneo, 1848-1962. Sussex: New horizon & Treasaurus Ltd.

Wan Kamal Mujani & Noranizah Yusuf, Islam dan Missionari di Sarawak (2010), Kesan terhadap Pendidikan pada Zaman Crown Colony, 1841-1941.

Wikipedia, Francis McDougall

Zaini Nasohah. (2003). “Perkembangan Pentadbiran Undang-Undang untuk Orang Islam di Negeri Sarawak, 1893-2003” dalam Farid Mad Zain & Izziah Suryani Mat Resad @ Arshad [eds]. Prosiding Nadwah Ulama Nusantara II Sumbangan Ulama dan Tokoh Agama Borneo: Ulama Penggerak Pembangunan Masyarakat. Bangi: Fakulti Pengajian Islam UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________

Research Centre for al-Quran and al-Sunnah
Faculty of Islamic Studies
The National University Of Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60 3 8921 4405 | Fax: +60 3 8921 3017
Email: alturathjournal@gmail.com

 

Copyright ©2016 Centre of Islamic Heritage Sustainability, UKM