Kekangan Pelajar Asing dalam Menggunakan Kemahiran Bertutur Bahasa Melayu

Siti Saniah Abu Bakar

Abstract


Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti kekangan yang menghalang pelajar asing untuk bertutur dalam Bahasa Melayu. Data diperoleh berdasarkan temu bual yang dilakukan terhadap 10 orang responden yang terdiri daripada pensyarah di institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Data dianalisis berdasarkan kaedah kualitatif. Dapatan kajian menunjukkan kekangan yang menghalang pelajar asing untuk bertutur dalam Bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada faktor pelajar, tenaga pengajar, program latihan dan persekitaran. Kekangan yang dihadapi oleh pelajar asing ini memerlukan teknik dan kaedah susulan daripada tenaga pengajar sendiri dalam usaha menangani setiap kekangan yang dihadapi oleh pelajar.

Kata kunci: kemahiran bertutur, Bahasa Melayu sebagai bahasa asing, kekangan, pelajar asing


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.