Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu

JPBM dibangunkan untuk mengetengah dan membanyakkan hasil penyelidikan para sarjana bidang Pendidikan Bahasa Melayu di Universiti Awam dan Institut Pendidikan Guru di Malaysia. JPBM ini dapat menjadi platform kepada ahli akademik untuk menerbitkan artikel-artikel berbentuk penyelidikan dan juga konseptual di laman web JPBM ini. Dengan cara ini, banyak artikel ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan Bahasa Melayu dapat diterbitkan secara atas talian sebagai sumber rujukan.

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...