Author Details

SHAARI, ABDULL SUKOR, Universiti Utara Malaysia

  • JPBM, VOL. 9, BIL. 2 (NOVEMBER 2019) - Articles
    PELAKSANAAN KEMAHIRAN BERFIKIR, SIKAP PELAJAR DAN MASALAH UNTUK MENGAPLIKASI KEMAHIRAN BERFIKIR DALAM PENGAJARAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU (Implementation of Thinking Skills, Student Attitudes and Problems in Application Thinking Skills Malay Language Teaching)
    Abstract  PDF