Author Details

AGUS, AIN NUR ATIKA, Universiti Kebangsaan Malaysia

  • JPBM, VOL. 12, BIL. 1 (MEI 2022) - Articles
    MASALAH DIHADAPI OLEH GURU BAHASA MELAYU DALAM MELAKSANAKAN PENDEKATAN TERBEZA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI RUMAH (Problems Faced by Malay Language Teachers in Implementing Differential Approaches in Teaching and Learning at Home)
    Abstract  PDF