Author Details

AGUS, AIN NUR ATIKA, Universiti Kebangsaan Malaysia

  • JPBM, VOL. 11, BIL. 1 (MEI 2021) - Articles
    TAHAP PENGETAHUAN DAN KESEDIAAN GURU BAHASA MELAYU DALAM MELAKSANAKAN PENDEKATAN TERBEZA DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI RUMAH SEMASA TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (The Level of Knowledge and Readiness Malay Language Teachers’ to Implementation Different Approach in Home Teaching and Learning during Movement Control Order)
    Abstract  PDF