Author Details

ALOYSIUS AKUP, ANTHONY, Kementerian Pendidikan Malaysia

  • JPBM, Vol. 7, Bil. 1 (Mei 2017) - Articles
    KEBERKESANAN PETA PEMIKIRAN DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENULIS ESEI BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 6 (The Effectiveness i-Think to Improving Essay Writing Skills Malay Language Among Form 6 Students)
    Abstract  PDF