Author Details

PENG, CHEW FONG, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya

  • JPBM, VOL. 8, BIL. 1 (MEI 2018) - Articles
    KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN BAHASA MELAYU MELALUI TEKNIK PENYOALAN (Higher Order of Thinking Skills in Teaching and Learning Malay Language through Questioning Technique)
    Abstract  PDF