Author Details

ABDUL MUTTALIP, DANIAL ARIF, Kementerian Pendidikan Malaysia

  • JPBM, VOL. 10, BIL. 2 (NOVEMBER 2020) - Articles
    PELAKSANAAN PENDEKATAN PENGAJARAN TERBEZA DALAM KALANGAN GURU BAHASA MELAYU YANG MENGAJAR DI SEKOLAH RENDAH PEDALAMAN KATEGORI 3 (The Implementation Ddiffrentiated Instruction Approaches among Malay Language Teachers’s in Rural Elementary School Category 3)
    Abstract  PDF