Author Details

KUSAINI, EZWAFAHMEY AHMAD, Kementerian Pendidikan Malaysia

  • JPBM, VOL. 8, BIL. 1 (MEI 2018) - Articles
    TAHAP KESEDIAAN GURU CEMERLANG BAHASA MELAYU TERHADAP PELAKSANAAN KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL DI SEKOLAH MENENGAH DI NEGERI MELAKA (The Readiness of Excellent Teachers of Malay Language to Implementation of Professional Learning Community (PLC) at Secondary School in Malacca State)
    Abstract  PDF