Author Details

ABD RAHMAN, FADZILAH, Universiti Putra Malaysia

  • JPBM, VOL. 8, BIL. 1 (MEI 2018) - Articles
    TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN BERTUTUR BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN MURID BUKAN PENUTUR NATIF (The Level of Proficiency of Malay Speaking Skills among Non-Native Students)
    Abstract  PDF