Author Details

HASSAN, HADI, Universiti Kebangsaan Malaysia

  • JPBM, VOL. 10, BIL. 1 (MEI 2020) - Articles
    TAHAP PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN JATI DIRI BAHASA MELAYU DALAM KALANGAN RAKYAT MALAYSIA (The Level of Understanding, Appreciation and Practice of Identity of the Malay Language among Malaysians Citizen)
    Abstract  PDF