Author Details

Mingan, Jumaliah

  • JBPM, Vol. 6, Bil. 2 (Nov. 2016) - Articles
    PENGETAHUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH TENTANG PENGGUNAAN PETA PEMIKIRAN DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU (Knowledge of Secondary School Students on the Use of Mat Mapping in Malay Language Learning)
    Abstract  PDF