Author Details

MOHD HAMZAH, MOHD IZHAM, Universiti Kebangsaan Malaysia

  • JPBM, Vol. 7, Bil. 1 (Mei 2017) - Articles
    MENEROKA KAEDAH PENGAJARAN GURU CEMERLANG BAHASA MELAYU NEGERI SARAWAK: SATU KAJIAN KES (Exploring Teaching Methods of Sarawak Malay Language Excellent Teacher: A Case Study)
    Abstract  PDF