Author Details

DIYAZID, NUR SYAZA FARHA, Universiti Putra Malaysia

  • JPBM, Vol. 7, Bil. 2 (November 2017) - Articles
    PENGGUNAAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF JIGSAW II TERHADAP PENCAPAIAN PEMBELAJARAN TEKS PUISI TRADISIONAL DALAM KALANGAN PELAJAR KOLEJ VOKASIONAL (Use of Jigsaw II Coordinating Learning Methods to Achievement of Learning Teaching Traditional Literary Texts among Vocational Students)
    Abstract  PDF