Author Details

WAN MUSTAPPA, WAN DYAURUDIN, Kementerian Pendidikan Malaysia

  • JPBM, Vol. 7, Bil. 1 (Mei 2017) - Articles
    KEBERKESANAN TEKNIK MEMBACA SQ3R DALAM PENGAJARAN KEFAHAMAN MEMBACA DI SEKOLAH MENENGAH (The Effectiveness Reading SQR3 Technique in Reading Comprehension Teaching at Secondary School)
    Abstract  PDF