Pembelajaran Peribadi Melalui Teknologi ICT Abad ke-21 ke Arah Kemahiran Boleh Pindah

Siti Zuraida Abdul Manaf, Rosseni Din, Analisa Hamdan, Nor Syazwani Mat Salleh, Intan Farahana Kamsin, Aidah Abdul Karim, Ira Fazlin Mohd Fauzi, Ahmad Syukri Zaid, Nor Mohamad Ismail

Abstract


Kajian ini bertujuan untuk melihat pertalian literasi ICT abad ke-21 dan kemahiran boleh pindah dalam kalangan pelajar IPT. Kajian tinjauan telah dijalankan terhadap 199 orang pelajar pengajian tinggi dalam kalangan generasi Y yang mengikuti program Agrosis di Universiti Sains Islam Malaysia dengan menggunakan instrumen eLiSZTS. Instrument ini telah diuji dari segi kesahan dan kebolehpercayaan menggunakan analisis RASCH dan Statistical Equation Modeling; Partial Least Square 3.0. Hasil kajian menunjukan terdapat pertalian literasi ICT abad ke-21 dan kemahiran boleh pindah yang menghasilkan model pengukuran pertalian literasi ICT abad ke-21 dan kemahiran boleh pindah. Hasil kajian juga menunjukkan instrumen eLiSZTS dapat dikembangkan dengan penambahbaikan pembolehubah yang digunakan. Kajian ini dapat menambahkan teori kemahiran boleh pindah dan menghasilkan kajian yang lebih komprehensif dalam bidang kemahiran boleh pindah dalam konteks Malaysia pada masa akan datang. 


Keywords


Literasi ICT abad 21; Generasi Y; Kemahiran Boleh Pindah

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.