Journal Contact

Mailing Address

irfan@ukm.edu.my

Principal Contact

Muhammad Farihan Irfan Mohd Nor
Universiti Kebangsaan Malaysia
Jabatan Seni Bina & Alam Bina
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA
Email: irfan@ukm.edu.my

Support Contact

Azalillah Ramdani Musa
Email: azza.ukm@gmail.com