KESTABILAN EKOSISTEM PEMBANDARAN DALAM BINAAN BANGUNAN TINGGI

M. Nushi Izahar, M.F.I Mohd-Nor, Zabidi Hamzah, Mastor Surat

Abstract


Pada zaman serba membangunan ini, negara kita tidak terkecuali daripada mengalami proses pembangunan yang pesat demi memenuhi keperluan dan kehendak penduduknya. Jika diperhatikan bidang senibina di Malaysia jugak bergerak maju seiring dengan pembangunan global. Pembinaan bangunan tinggi atau pembandaran yang berlaku secara mendadak di serata bandar telah menimbulkan beberapa kesan yang negatif terhadap alam sekitar serta mengancam ekosistem alam. Pembangunan ini memberi impak yang besar terhadap alam sekitar dari segi iklim serta pencemaran. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kualiti Alam Sekitar yang menilai kualiti alam sekitar menerusi kaedah kajian saintifik, mereka menerangkan bahawa semakin banyak projek pembangunan dilaksanakan, maka semakin menurun kualiti alam sekitar. Oleh itu, dalam kajian ini akan membincangkan tentang kesan negatif pembinaan bangunan tinggi terhadap alam sekitar dan cara untuk menangani masalah tersebut di sampnig mengambil beberapa bangunan sebagai kajian kes. Kajian ini akan menyimpulkan bahawa bangunan tinggi yang direka berfungsi untuk menstabilkan ekosistem alam sekitar di tempat ia dibangunkan.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.