Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Badri, K.I, Pusat Seni Bina dan Alam Bina Inovatif (SErAMBI) Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 43600 Bangi, Selangor, MALAYSIA
Baharum, M.A., Universiti Kebangsaan Malaysia436000 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Bakhtyar, B.
Bonab, Hadi Rezanezhadasl, Sama technical and vocational training college, Islamic Azad University, Bonab Branch, Bonab, Iran
Bukhori, M.F., Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem, Fakulti Kejuruteraan dan Senibina, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia.
Bukhori, M.F., Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem, Fakulti Kejuruteraan dan Senibina, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia
Bukhori, Muhammad Faiz, Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia)
Bukhori, Muhammad Faiz