Editorial Team

Ketua Editor

 1. PROF. DR. ZAMRI MAHAMOD, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

Editor

 1. DR. WAN MUNA RUZANNA WAN MOHAMAD, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

Sidang Editor

 1. PROF. MADYA DR. ARBA√ćE SUJUD, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia
 2. PROF. MADYA DR. JAMALUDIN BADUSAH, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia
 3. PROF. MADYA DR. MOHD ISHA AWANG, Kolej Sains dan Sastera, Universiti Utara Malaysia
 4. PROF. MADYA DR. ROHIZANI YAAKUB, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia
 5. PROF. MADYA DR. SITI SANIAH ABU BAKAR, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris
 6. DR. A. RAHMAN HARON, Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia
 7. DR. ALIZA ALI, Pusat Kecemerlangan Akademik, Universiti Terbuka Malaysia
 8. DR. ALIZAH LAMBRI, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris
 9. DR. CHEW FONG PENG, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, Malaysia
 10. DR. ELMUSTIAN ABDUL RAHMAN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau
 11. DR. SAMSUR RIJAL YAHAYA, Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya
 12. DR. SHAMSUDIN OTHMAN, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia
 13. DR. NORHAZLINA HUSIN, Akademi Pengajian Bahasa, Universiti Teknologi Mara
 14. DR. NOOR HAYATI CHE MAT, Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmus Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia

Penasihat Sidang Editor

 1. PROF. DATO'DR. ABDUL JALIL OTHMAN, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya
 2. PROF. DR. ARNDT GRAF, Goethe University Frankfurt, Germany
 3. PROF. DR. ABDULL SUKOR SHAARI, Kolej Sains dan Sastera, Universiti Utara Malaysia
 4. PROF. DR. AUZAR THAHER, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau
 5. PROF. MADYA DR. ABDUL RASID JAMIAN, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia, Malaysia
 6. PROF. MADYA DR. AZHAR WAHID, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris
 7. DR. ROZAIMAN MAKMUM, Institut Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam
 8. DR. NOOR IDA RAMLI, Akademi Pengajian Bahasa, Universiti Teknologi Mara